Müzayede Kuralları

Eski Sandık olarak, www.eskisandik.com adresinde düzenlediğimiz müzayedelere katılacak olan alıcılar, aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1- Eski Sandık satıcılar için bir aracıdır. Online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında komisyon almaya hak kazanır.

2- Online müzayedelere katılabilmek için, www.eskisandik.com adresinden üye kaydı yapılarak, üye numarası alınması zorunludur.

3- Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatidir. Alıcı tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, satılan eseri teklif vermeden önce yeteri kadar kontrol ettiğini kabul ve taahhüt eder. Eski Sandık satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.

4- Online müzayedemizde fiyat artırımı ‘Teklif ver’ butonuna yapılır. Alıcı bu teklif ile bağlıdır. Söz konusu eser müzayede bitiş tarihi itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir.

5- Online müzayedeye çıkarılan eserin bedelinin arttırılmasına muhammen bedelin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Rezerv fiyatını geçemeyen eserin satışı gerçekleşmez.

6- Online müzayede katılım şifresi kişiye özeldir. Üyelik sahibi kişi dışında başkaları tarafından kullanılması yasaktır.

7- İnternet sitesinde yapılan müzayedede verilen en yüksek teklif ekranda yer alacaktır. Müzayede katılımcıları verdikleri teklifler şirketimizce şifrelenip güvenlik altına alınacaktır. 

8- Satın alınan tüm eserler için fatura tanzim edilecektir. Eski Sandık tarafından fatura kesilmesi şirketimizin satıcı olduğunu göstermez. Eski Sandık satıcı değil satıma aracılık eden kurumdur.

9- Satın alınan eserin bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak ödenecektir. Ödemeler, müzayede bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı  satış bedelinin tamamını, Katma değer vergisini, %10 müzayede şirketi komisyonu ve komisyon Kdv si miktarını ödediği andan itibaren Eski Sandık ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödeme anından itibaren 3 iş günü içinde eser alıcıya kargo yolu ile gönderilecektir. Kargo şirketindeki gecikmelerden Eski Sandık sorumlu tutulamaz.

10- Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin dışında elden çıkmış olması durumlarında, Eski Sandık satıcı olmamasından dolayı, hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

11- Eski Sandık şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Eski Sandık hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

12-  Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

13- Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf, Firmamızın yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

14- Online müzayedede sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.

15- Online müzayedede satılan eserler sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

16- 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Eski Sandık’ın rücu hakkı saklıdır.

17- Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.